Финанс Лизинг ЕАД | Българска Фирма за Лизинг, Застраховане, Застраховки, Лизинговане на коли, Лизинг на оборудване, Лизинг на транспортни средства
Преглеждане на профила: 1436 пъти

Финанс Лизинг ЕАД
Българска Фирма за Лизинг, Застраховане, Застраховки, Лизинговане на коли, Лизинг на оборудване, Лизинг на транспортни средства
Град:
Адрес:бул. „Джеймс Баучър” №2, ет.2
Телефон:+359 (02) 8661 966
Бранш:
e-mail:
Сайт:http://www.finleasing.bg
"Финанс Лизинг" EAД е компания, която налага високи стандарти в сектора на лизинговите услуги.

Компанията е регистрирана финансова институция в регистъра на небанковите финансови институции, поддържан от Българска Народна Банка.

Притежава лиценз за извършване на дейност № BGR 00167. Екипът ни от специалисти е със съществен опит на лизинговия и кредитен пазар и съумява да предложи индивидуални решения за лизингово финансиране, съобразено с нуждите на всеки лизингополучател.

Дружеството ни предлага лизинг на МПС, лизинг на машини и съоръжения, лизинг на недвижими имоти, както и възможността за обратен лизинг (при обратния лизинг доставчикът и лизингополучателят са едно и също лице, което позволява чрез сключване на лизингов договор да се освободят оборотни средства, да се осигурят средства за инвестиции или текущи нужди на лизингополучателя).

Начало
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...